Hoe werkt een blaashal

In deze blog leg ik uit hoe een blaashal nu eigenlijk werkt. Het principe wordt beschreven.

Hoe werkt een blaashal?

Eigenlijk is een blaashal een groot springkussen of air trampoline met een deur waardoor je naar binnen kunt. Op een blaashal kun je ook lopen en springen. Alhoewel het hetzelfde voelt als een springkussen is het toch best een raar gevoel dat er 11 m lucht onder je voeten zit.

Een blaashal wordt ook opblaashal, luchthal of ballonhal genoemd. Feitelijk is ballonhal een beter woord, want het dekt de lading beter. Het principe is namelijk dat er een afgesloten ruimte wordt gemaakt, waar met behulp van een ventilator lucht in wordt geblazen.

Luchtgedragen

Als je een blaashal beschouwt als een doos dan zijn 5 zijden gemaakt van doek. De onderkant is het terrein waar een blaashal op staat. Er zit dus eigenlijk geen bodem in de doos. Doordat de zogenoemde halhuid luchtdicht is verbonden met de ondergrond ontstaat er een afgesloten ruimte. Als dat is geregeld dan kan de hal worden opgeblazen met de ventilator. Er ontstaat dan een grote open ruimte zonder kolommen of andere ondersteuningscontructies. De halhuid wordt gedragen door de luchtdruk. Dat is dan ook meteen de officiële term: een luchtgedragen hal.


Air trampoline op 'De Lindenberg'

Luchtdicht?

Het is natuurlijk best lastig om de halhuid luchtdicht aan de ondergrond te bevestigen. Het is vaak een behoorlijke lengte en iets luchtdicht maken vraagt geavanceerde technieken met bijvoorbeeld rubber stroken of lijm. Maar omdat een blaashal meestal in het najaar wordt opgebouwd en in het voorjaar weer afgebroken en opgeborgen, moet dat luchtdicht maken een beetje makkelijk gaan. Aan de halhuid zit daarvoor een extra flap die meestal onder het kunstgras of onder de sportvloer wordt gelegd. Het materiaal wat er bovenop ligt drukt het de flap naar beneden en zorgt er zo voor dat er zo min mogelijk lucht kan ontsnappen.

De aansluiting van de halhuid op de deuren wordt geregeld met boutjes en moertjes. Ook hiervoor geldt dat de aansluiting niet lekvrij is. In de praktijk is een blaashal dus ook niet 100% luchtdicht. Het is als het ware een ballon met een klein gat erin. Als je continue zou blazen dan blijft de ballon wel in vorm. Ondertussen stroomt er best veel lucht uit het gat in de ballon. Dit is precies wat er ook gebeurt bij een blaashal. Er lekt continue lucht langs de aansluiting met de ondergrond en de deuren en ook door de deuren zelf. Daarom draait de ventilator continu om het lekverlies weer aan te vullen. De capaciteit van de ventilator is zodanig dat die groot genoeg is om dit verlies te compenseren.

 

Luchtverlies

Het feit dat er continue iets verloren gaat is niet direct iets wat bij deze tijd van energiezuinig gebruik past. We doen ons uiterste best om dat verlies tot een minimum te beperken. Voor het gebruik als sporthal wil ik hier wel een kanttekening bij maken. De wet (in dit geval het bouwbesluit) schrijft een minimale hoeveelheid lucht voor, die moet worden geventileerd per actieve sporter en toeschouwer. Die ventilatie is dus goed geregeld in een blaashal.

 

Dit is het principe. Volgende keer wil ik het hebben over het gebruik van een blaashal.

  • OpenCover luchthal ULTC Iduna 5
  • OpenCover luchthal ULTC Iduna 11
  • Opencover luchthal ULTC Iduna 20
  • OpenCover luchthal ULTC Iduna 30
  • OpenCover luchthal ULTC Iduna 59
  • OpenCover luchthal Ultc Iduna 60
  • OPenCover luchthal ULTC Iduna 65
  • OpenCover luchthal Ultc iduna 70
  • OPenCover luchthal ULTC Iduna 75